Cała rodzina salezjańska pomaga w walce z COVID-19 i jego konsekwencjami.

Najbardziej cierpią biedni, starsi i chorzy. Salezjanie, salezjanki i współpracownicy na całym świecie
starają się pomagać najbardziej pokrzywdzonym z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych z koronawirusem.
Razem możemy wygrać tę walkę! Potrzebujemy Cię, by zmienić ten świat.
Kampania COVID19 – POMOC to część ogólnoświatowej akcji w walce z pandemią.
Dołącz do nas!

Więcej informacji na temat obecnej sytuacji w krajach misyjnych znajdziesz tutaj: misjesalezjanie.pl/covid19-pomoc/