Nasza misja

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16, 15)

Głosimy Ewangelię i pomagamy najuboższym w różnych zakątkach świata. MODLIMY SIĘ za misje. Prowadzimy program ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ. Realizujemy PROJEKTY MISYJNE. Ewangelizujemy, uczymy, wychowujemy, dożywiamy, leczymy, budujemy na misjach. Wysyłamy WOLONTARIUSZY do pracy misyjnej. Opowiadamy o misjach podczas ANIMACJI MISYJNYCH w całej Polsce.

Budujemy MISYJNE DOMY na całym świecie. Razem z Wami – sympatykami i dobrodziejami misji salezjańskich tworzymy MISYJNĄ RODZINĘ SALEZJAŃSKĄ. W naszej rodzinie szczególną troską obejmujemy misjonarzy i misjonarki salezjańskie oraz ich podopiecznych z różnych stron świata. Dołącz do nas i wspieraj misje salezjańskie DUCHOWO i MATERIALNIE!

Historia

SALEZJAŃSKI OŚRODEK MISYJNY (SOM) powstał we wrześniu 1981 roku w związku z posłaniem pierwszej grupy polskich misjonarzy salezjańskich do Zambii w ramach „Projektu Afryka”. Motywacją założycieli było stworzenie miejsca, do którego misjonarze mogliby wrócić i nabrać sił po trudach pracy misyjnej. Z czasem Ośrodek stał się nie tylko domem dla misjonarzy, ale także zapleczem na rozwijanie ich działalności misyjnej. Powstały nowe działy – Projekty Misyjne, Adopcja na Odległość, które umożliwiały materialne wsparcie placówek misyjnych. W 2002 roku Ośrodek rozpoczął przygotowywanie wolontariuszy świeckich do wyjazdu na misje. Tak powstał Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco (MWDB).

Początkowo Ośrodek działał w Łodzi, później przy Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie. Od 24 maja 1991 roku funkcjonuje przy ul. Korowodu 20 (wcześniej ul. Taneczna 19) w Warszawie. Budową nowego domu zajęli się ks. Bronisław Kant i ks. Władysław Ciszewski. Dnia 4 czerwca 1991 roku ks. Egidio Vigano, przełożony generalny Towarzystwa Salezjańskiego, ustanowił nowy dom zakonny pod wezwaniem św. Jana Bosko.

Pierwszym dyrektorem Ośrodka został ks. Bronisław Kant. Pełnił tę funkcję przez 19 lat (1981-2000). Od sierpnia 2000 roku przez następne 9 lat obowiązki dyrektora sprawował ks. Stanisław Rafałko (2000-2009). W sierpniu 2009 roku na 6 lat przejął je ks. Roman Wortolec (2009-2015). Następnie dyrektorem SOM-u został ks. Maciej Makuła (2015/2016). Od 1 sierpnia 2016 roku dyrektorem Ośrodka jest ks. Jacek Zdzieborski.