Wielki Post 2017

Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. – mówi papież Franciszek w orędziu na Wielki Post. Czym więc jest ten okres? To nie jest tylko czas umartwień wielkopostnych, lecz także czas spotkania z drugim człowiekiem i Bogiem. Wspólnie poznamy genezę Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego oraz zastanowimy się jak przeżyć te 40 dni.

Chrystus oddał swoje życie w czasie święta Paschy żydowskiej, która obchodzona była 14 dnia miesiąca nisan. Było to wspomnienie wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, świętowanie wyzwolenia i wolności. Krew zabitego baranka podkreślała charakter zbawczy tego wydarzenia. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu wypełnia zapowiedź oczyszczenia ludzi z grzechu. On jest Mesjaszem, który przechodzi ze śmierci do życia i przeprowadza ludzkość z ciemności do światłości. Chrystus umiera za wszystkich na każdym kontynencie. Za Ciebie tu w Polsce, za dziecko w Bangladeszu i staruszka w Wenezueli.

Wielki Post to czas przygotowania do Triduum Paschalnego. Wśród tradycyjnych praktyk pokutnych szczególne miejsce zajmują modlitwa, post i jałmużna. Są one ze sobą ściśle powiązane, jakby stanowiły jedno. Zapraszamy Cię do przeżycia 40 dni Wielkiego Postu w krajach misyjnych. Tam, gdzie w obliczu najbardziej potrzebujących, możesz zobaczyć Chrystusa.

Modlitwa jest dialogiem człowieka z Bogiem. Starotestamentalnym człowiekiem modlitwy był Mojżesz. On rozmawia z Panem w imieniu ludu, staje w jego obronie, prosi o wsparcie w trudnych sprawach. Powinniśmy uczyć się takiej modlitwy, która nie jest myśleniem o sobie i swoich sprawach, ale wstawianiem się za innych. Uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych to okazja to wspólnego udziału w przeżywaniu męki Chrystusa i wzajemnej modlitwy. Zapraszamy Cię do misyjnych rozważań Drogi Krzyżowej i przeżycia Triduum Paschalnego z wolontariuszami i misjonarzami.

Jezus wyszedł na pustynię i pościł. Pustynia w starożytności była szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Post był i jest zwróceniem uwagi na to, że chleb karmi ciało, ale człowiek potrzebuje pierwiastka duchowego – relacji z Bogiem. Sensem postu nie jest tylko odmawianie sobie pokarmu, lecz także wyrzeczenie się przyjemności. Jezus podkreśla, że modlitwa i post się uzupełniają: Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17,21).  Zapraszamy Cię do wspólnego poszczenia w intencji misji.

Post staje się znakiem GŁODU SŁOWA BOŻEGO. „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem które wychodzi z ust Bożych”.

GŁÓD SŁOWA BOŻEGO

Post staje się znakiem istniejącej w nas woli WYNAGRODZENIA za dokonane zło. Pościmy ze względu na nasze grzechy. Pościmy aby przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pana.

WYNAGRODZENIE

Post staje się znakiem naszego POWSTRZYMYWANIA SIĘ od grzechu, niesprawiedliwości i zakazanych przyjemności tego świata.

ODEJŚCIE OD GRZECHU

Co właściwie oznacza POST ŚCISŁY?
Post ścisły obowiązuje wiernych między 18. a 60. rokiem życia dwa dni w roku: w Środę Popielcową oraz Wielki Piątek. W te dni jemy tylko jeden posiłek do syta oraz dwa skromne. Wszyscy powyżej 14. roku życia powinni powstrzymać się od jedzenia mięsa.

POST ŚCISŁY

Trud związany z poszczeniem możesz ofiarować w konkretnej INTENCJI. Zapraszamy do postu za misjonarzy i wolontariuszy misyjnych oraz podopiecznych misji salezjańskich na całym świecie.

POST W INTENCJI

W Wielkim Poście WYRZEKASZ SIĘ ulubionego jedzenia, wychodzenia na kawę, alkoholu?
Ofiaruj zaoszczędzone pieniądze tym, którzy ich potrzebują. Wesprzyj określony CEL. Zamiast odkładać na nowe ubrania, złóż wielkopostną jałmużnę i wesprzyj misje.

WYRZECZENIA Z CELEM

Jałmużna to dary przeznaczone dla potrzebujących. Wśród Żydów była to powszechna praktyka opisana w Starym Testamencie. Księga Powtórzonego Prawa, Przysłów, Mądrości, Izajasza zaleca troskę o ubogich braci. Nowy Testament podkreśla znaczenie bezinteresownego daru wynikającego z miłości. Między postem i jałmużną istnieje ścisły związek. To, co zaoszczędzimy dzięki ograniczeniu wydatków na jedzenie, picie czy przyjemności, powinno być ofiarowane biednym jako jałmużna. Zapraszamy Cię do jałmużny na rzecz misji. Twoje wyrzeczenia mogą pomóc konkretnym dzieciom w Kenii, Demokratycznej Republice Konga czy na Madagaskarze.

Jałmużna na misje