WSPIERAM DUCHOWO

WSPIERAM MATERIALNIE

MÓDL SIĘ ZA MISJE!

Budujemy misyjne DOMY na skale MODLITWY!
Powierz nam swoje INTENCJE i módl się razem z nami!

PRZEKAŻ OFIARĘ NA MISJE!

Budujemy misyjne DOMY na całym świecie.
Wybierz PROJEKT, dołóż swoją CEGIEŁKĘ
i wspieraj MISJE SALEZJAŃSKIE!

Przekaż ofiarę na misje!

WPŁATY ONLINE

wpłacam przez przez formularz wpłat WSPIERAM MISJE
w serwisie www.misjesalezjanie.pl
(przez system Tpay)

WPŁATY TRADYCYJNE

wpłacam przez internetowy / stacjonarny oddział banku
poza serwisem www.misjesalezjanie.pl
(poza systemem Tpay)

 Dane do przelewu tradycyjnego

NUMER KONTA  W PLN

PKO BP O/XVI Warszawa
50 1020 1169 0000 8702 0009 6032

ADRES OŚRODKA

Salezjański Ośrodek Misyjny
ul. Korowodu 20 | 02-829 Warszawa

TYTUŁ PRZELEWU

wpisz przeznaczenie ofiary
np. Projekt nr   / Adopcja w