Drodzy Dobrodzieje,

dzięki Waszej pomocy pomagamy najuboższym dzieciom i młodzieży w krajach misyjnych. Pomagamy w miejscach, o których mało się słyszy, a jeszcze trudniej sobie wyobrazić panujące tam warunki. Dożywiamy, bo bez tego nie można zacząć innych dzieł. Uczymy, bo to jedyna szansa na lepszą przyszłość. Pomagamy, w przeróżny sposób, tym którzy są opuszczeni, samotni, chorzy.

Realizujemy Projekty Misyjne

W ramach Projektów Misyjnych budujemy i remontujemy sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne, kaplice i inne budynki, a także wyposażamy je w potrzebne sprzęty. W Zambii w Makululu wybudowaliśmy centrum młodzieżowe dla dzieci ze slumsów. W DR Konga kupiliśmy maszyny do szycia i haftu dla dziewcząt. Pomogliśmy w odbudowie przedszkoli w Aleppo i Damszaku. Na Madagaskarze zbudowaliśmy trzy studnie i wieżę ciśnień. Projekty Misyjne to też organizacja warsztatów zawodowych, szkoleń, kolonii i leczenia. W Sudanie sfinansowaliśmy cykl operacji i rehabilitację rąk i nóg Lazarusa. W Sudanie Południowym prowadziliśmy dożywianie dzieci w szkole podstawowej. W Argentynie warsztaty zawodowe dla młodzieży z wiosek indiańskich. Zapewniliśmy pomoc medyczną i materialną dla najbardziej ubogich ludzi, chorych i dzieci w Bangladeszu. To tylko część z naszych projektów, w sumie w 2019 roku zrealizowaliśmy 41 Projektów Misyjnych!

Uczymy

W 2019 roku program Adopcji na Odległość prowadziliśmy w 46 placówkach misyjnych w 21 krajach. Pomoc otrzymało 13 331 uczniów. Spośród nich 392, ukończyło w zeszłym roku szkołę zawodową, techniczną lub uczelnię wyższą i rozpoczęło dorosłe życie. W Sudanie siostry salezjanki przy szkole podstawowej otworzyły i wyposażyły małe ambulatorium – “pokój pierwszej pomocy”, w którym pielęgniarka udziela pomocy głównie dzieciom. W Kenii ks. Oswin Ndowa wyremontował opuszczony budynek szkoły w pustynnej wiosce Malti Dorob. W trzech salach dzieci uczestniczą w lekcjach i otrzymują codziennie posiłek. W DR Konga dr Patryk dzięki otrzymywanej pomocy w edukacji, został lekarzem i otworzył na terenie misji małą przychodnię, w której leczy miejscową ludność. W Tanzanii ks. Lusi Neville kupił rowery dla uczniów, mieszkających bardzo daleko od szkoły. Już nie muszą pokonywać 8 km pieszo, aby do niej dotrzeć.

Prowadzimy wolontariat misyjny i animację

W ubiegłym roku nasi wolontariusze pracowali na placówkach misyjnych w Zambii, Peru, Ugandzie, Etiopii, Kazachstanie i na Madagaskarze. Trzy osoby wyjechały na wolontariat długoterminowy, a siedem na krótkoterminowy. Po rocznej pracy z misji wróciło 6 wolontariuszy. Jedna z naszych byłych wolontariuszek, Małgorzata Białczak została laureatką nagrody św. Michała Archanioła, przyznawanej przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku.

W ramach promocji misji i spotkań o tematyce misyjnej byliśmy w 65 parafiach, 74 szkołach, 10 duszpasterstwach i pielgrzymkach, 6 oratoriach i koloniach. Zorganizowaliśmy Festyn misyjny i cykl spotkań w kawiarni Agere Contra, gdzie o swoim doświadczeniu krajów misyjnych opowiadali misjonarze i wolontariusze.

Modlimy się za siebie

Prowadzimy Duchową Adopcję Misjonarza. W minionym roku 6 591 osób wspierało codzienną modlitwą konkretnego misjonarza lub misjonarkę. W Salezjańskim Ośrodku Misyjnym co miesiąc modlimy się w intencji Dobrodziejów i misjonarzy, a także przyjmujemy intencje mszalne, które otrzymują kapłani na całym świecie.

Całe sprawozdanie z naszej działalności można pobrać w formacie PDF lub przeczytać w Misjach Salezjańskich (marzec-kwiecień 2020).