Zebraliśmy ponad pół miliona

Chcemy Wam ogromnie podziękować za udostępnianie informacji i wspieranie akcji “COVID19 – POMOC. Nie zostawmy ich samotnie“. Zebraliśmy 520 439 zł, a akcję wsparło 2 724 osób. 

Pod koniec marca docierały do nas drastyczne apele z krajów misyjnych o pomoc. Covid-19 dotknął ludzi na całym świecie, ale nie wszyscy mieli i dalej nie mają takich samych możliwości walki z wirusem, jego skutkami oraz wprowadzonymi obostrzeniami. Wielu ludzi żyje z dnia na dzień, z rąk do ust, czyli to co zarobią danego dnia przeznaczają na zakup jedzenia. Jeśli nie znajdą zajęcia będą głodni. To były pierwsze prośby od naszych misjonarzy: pomóżcie walczyć z głodem. W drugiej kolejności wspieraliśmy zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych.

Już na początku kwietnia uruchomiliśmy Projekt 612 i akcję “COVID19 – POMOC. Nie zostawmy ich samotnie“. Pierwsza pomoc dotarła do ludzi w krajach misyjnych na początku maja. Pomoc dotarła do 46 placówek misyjnych w 29 krajach. Ostatnio w Kenii pomoc otrzymały dziewczęta ze szkoły średniej i internatu, a także pracownicy placówki. W Etiopii s. Rosaria Assandri środki przeznaczyła na zakup jedzenia i środków ochronnych. Niedawno dodatkową pomoc otrzymała szkoła w Korostesztowie na Ukrainie.

Tyle udało nam się już razem zrobić! DZIĘKUJEMY!

Nadal potrzeba środków głównie na zakup jedzenia, ale także środków higienicznych. Prosimy Was o dalsze wspieranie oraz udostępnianie informacji o kampanii „COVID19– POMOC. Nie zostawmy ich samotnie”.