Dzięki Waszej pomocy 270 rodzin z Bauleni otrzymało żywność! Od 3 do 6 maja rozdawano przygotowane paczki w ramach walki ze skutkami wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią.

Szybka pomoc oferowana z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego jest prawdziwym błogosławieństwem dla wielu biednych rodzin w Bauleni. Pomoc otrzymały osoby najbardziej narażone i biedne: rodziny z dziećmi, wdowy, dziadkowie wychowujący wnuki i osoby starsze – napisali w raporcie salezjanie z tej placówki – Przygotowane paczki z żywnością otrzymało 270 rodzin. Wcześniej planowaliśmy udzielić pomocy dla 220 rodzin, ale ponieważ kupiliśmy produkty hurtowo, mogliśmy zaoszczędzić trochę pieniędzy i zwiększyć liczbę beneficjentów. W ten sposób liczba rodzin objętych pomocą wyniosła 270.

W paczkach dla potrzebujących znajdowało się:
– 25 kg Mealie Meal, mąki z kukurydzy (podstawowe jedzenie w Zambii)
– 750 ml oleju
– 2 kg soi
– 1 kg cukru
– 1 kg soli
– blok mydła do mycia

Salezjanie kupili również 50 masek dla młodzieży i potrzebujących.

Bauleni to biedna dzielnica Lusaki, stolicy Zambii. Ludzie są tam bardzo biedni i mieszkają w trudnych warunkach. Żyją „z rąk do ust”, czyli to co zarobią danego dnia, wydają na jedzenie. Z powodu kryzysu wywołanego pandemią nie mogą iść do swoich dorywczych zajęć i prac. Wielu z nich pracuje na rynkach i ulicach, sprzedając warzywa. Kobiety zatrudniają się, jako pomoc domowa. Niestety w wielu przypadkach to dzieci lub dziadkowie pracują i utrzymują rodziny.

Jako salezjańska wspólnota z Bauleni wyrażamy głębokie poczucie wdzięczności za udzieloną na czas pomoc ubogim i bezbronnym mieszkańcom naszej dzielnicy. Liczba osób zakażonych Covid-19 rośnie w Zambii. To znów stanowi prawdziwe zagrożenie, a ludzie biedni są nadal uwięzieni w domach. Mamy nadzieję na ponowne wsparcie od Was – wyjaśniają w raporcie.

Wspieraj kampanię COVID19 – POMOC i zapewnij pomoc dla najbardziej poszkodowanych pandemią wirusa w krajach misyjnych: misjesalezjanie.pl/covid19-pomoc/ 

opr. M.T.

Więcej informacji na temat obecnej sytuacji w krajach misyjnych znajdziesz tutaj: misjesalezjanie.pl/covid19-pomoc/