W ostatnich dniach w ramach udzielanej pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Freetown w Sierra Leone
salezjanie rozdawali paczki. Wsparcie otrzymało 50 najuboższych rodzin, których dzieci
dożywiane były w czasie roku szkolnego. W momencie wprowadzenia obostrzeń i zamknięcia szkoły
ich sytuacja się pogorszyła.

O akcji opowiada ks. Sergej Goman.
Posłuchaj i zobacz, jak wyglądało rozdanie paczek.