Aktualnie 300 rodzin zambijskich potrzebuje natychmiastowej pomocy

– taką informacje otrzymaliśmy od ks. Andrzeja Reuta. Dzieci i dziadkowie odpowiadają za utrzymanie wielu z nich. Zarabiają na codzienne życie, pracując dorywczo lub handlując na targu. Ograniczenia nałożone na mieszkańców w związku z pandemią, nie pozwalają im wychodzić z domów. Nie mogą więc pracować. Rodziny znalazły się w krytycznej sytuacji, bez żywności i innych podstawowych produktów potrzebnych do codziennego życia.

Rodziny mieszkają w Bauleni, w jednej z dzielnic Lusaki, stolicy Zambii. Tam właśnie pracuje ks. Andrzej. Razem z lokalnymi liderami misjonarz przygotował film, w którym pokazuje trudną sytuację mieszkańców tej dzielnicy, spowodowaną epidemią Covid-19.

Dołącz do akcji COVID19 – POMOC!

Więcej informacji na temat obecnej sytuacji w krajach misyjnych znajdziesz tutaj: misjesalezjanie.pl/covid19-pomoc/