Kolejnych 5 placówek otrzymało pomoc

Dzięki Waszej pomocy 11 maja wysłaliśmy wsparcie do kolejnych 5 placówek misyjnych. Zebrane i przekazane fundusze to pomoc w pilnych przypadkach, zapewnienie jedzenia i środków higienicznych dla najbardziej potrzebujących. W tym tygodniu przekazaliśmy 45 562 zł, po 2 000 euro dla placówek:

Makululu w Zambii

Ksiądz Michał Wziętek przesłane środki przeznaczy na zakup jedzenia dla chłopców ulicy i ich rodzin. Informuje, że coraz więcej dzieci jest wysyłanych na ulicę, bo ich rodzice stracili dorywcze prace i nie mają jedzenia nawet na dany dzień.

Kazembe w Zambii

Ksiądz Jacek Garus kupi środki czystości i dezynfekujące, a także będzie reagował na inne najpilniejsze potrzeby. W Kazembe ludzie są bardzo biedni i zmagają się na co dzień z brakiem pieniędzy na jedzenie, więc nie stać ich na kupienie środków czystości, nawet zwykłego mydła.

Kunkujang w Gambii

Ksiądz Piotr Wojnarowski kupi jedzenie dla najuboższych rodzin. Misjonarz w ostatnich tygodniach razem z innymi salezjanami i powołaną grupą osób jeździł do 11 dużych i 11 małych wspólnot, żeby ostrzec przed zagrożeniem i zobaczyć, jakiej pomocy potrzebują. Wytypowano najbardziej potrzebujące rodziny, które otrzymają jedzenie.

Tbilisi w Gruzji

Ksiądz Witold Szulczyński za otrzymane środki kupi jedzenie i leki dla najbiedniejszych. Codziennie przychodzą do niego ludzie prosić o chleb. Ksiądz opiekuje się biednymi rodzinami, uchodźcami, a także osobami starszymi i schorowanymi. Najpotrzebniejsze jest teraz jedzenie dla tych ludzi.

General Cones i Chos Malal w Argentynie

Siostra Beata Bienias przeznaczy środki na dożywianie 150 rodzin w ramach akcji, którą prowadzą siostry salezjanki “Solidarny garnek”. W punktach pomocy uruchomiono codzienne wydawanie posiłków. Wiele osób przynosi chleb i inne produkty, jednak nie wystarcza ich na przygotowanie posiłków dla tak dużej grupy. Siostry muszą też kupić środki czystości i płyny do dezynfekcji.

W poprzednim tygodniu pomoc otrzymało 8 placówek misyjnych, na kwotę 73 379,20 złotych. Razem wysłaliśmy już 118 941,20zł na pomoc w walce ze skutkami pandemii.

Nadal potrzeba środków głównie na zakup jedzenia i środków higienicznych. Akcja trwa! Prosimy o wsparcie “COVID19– POMOC. Nie zostawmy ich samotnie”, żeby osoby, które zaczynają głodować, otrzymały pomoc.

 

Więcej informacji na temat obecnej sytuacji w krajach misyjnych znajdziesz tutaj: misjesalezjanie.pl/covid19-pomoc/