Adopcja na Wschodzie

Adopcja na Odległość to program, przez który ludzie dobrej woli mogą zapewnić ubogim dzieciom i młodzieży edukację oraz odpowiednie warunki do wychowania. Dzięki Adopcji na Odległość misjonarze mogą opłacić czesne w szkołach oraz wyposażyć dzieci w mundurki, buty, podręczniki, plecaki i przybory szkolne a także codzienny posiłek.

Na Wschodzie program Adopcji na Odległość działa w kilku miejscach: w Tbilisi i Turtskhu, w Gruzji oraz w Odessie i Lwowie na Ukrainie. Salezjanie i salezjanki pomagają tam najuboższym w przedszkolach, szkołach i oratoriach.

Placówki adopcyjne

Gdzie położone są placówki?

Tbilisi w Gruzji

Turtskh w Gruzji

Odessa na Ukrainie

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
  • Pomóż salezjańskim
    misjonarzom i misjonarkom
    w EDUKACJI i WYCHOWANIU
    dzieci i młodzieży z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży

Odbierz wizytówkę opiekuna

3
40 zł MIESIĘCZNIE 
zapewni niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki misyjnej,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej trzy razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
od misjonarza lub misjonarki
odpowiedzialnej za realizację programu
na placówce misyjnej, którą wspierasz.

Obserwujwydarzenia adopcyjne

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość