Turtskh w Gruzji

Siostry salezjanki pracują w Gruzji od 1997 roku. Mają tam dwie placówki misyjne. W Turtskh wspólnotę tworzą siostry Ormianki. Dwie pochodzą z samego Turtskh, trzecia z pobliskiej wioski. Dobrze znają mentalność ludzi i realia życia w tej części Gruzji.

 

Na placówce misyjnej w Turtskh salezjanki prowadzą:

Przedszkole

Siostry salezjanki prowadzą w Turtskh przedszkole, które jest ważnym narzędziem edukacyjnym dla dzieci z wioski. Mimo, że opłata za przedszkole jest bardzo niska, większość rodzin nie stać na taki wydatek. Przedszkole i centrum edukacyjne funkcjonuje dzięki programowi Adopcji na Odległość.

Oratorium

Codziennie po południu siostry salezjanki, z pomocą animatorów, organizują oratorium. Jest to czas na odrabianie lekcji i nadrabianie szkolnych zaległości. Dzieci mają też zajęcia dodatkowe, na których uczą się rękodzieła, ludowych tańców i śpiewów, odgrywają scenki teatralne.

Oprócz oratorium i przedszkola, siostry prowadzą chórek parafialny oraz katechezę dla dzieci i młodzieży. Ponadto na placówce działa pracownia haftu, kroju i szycia dla dziewcząt i młodych matek oraz mini ambulatorium.

Kto jest odpowiedzialny za program Adopcji na Odległość w Turtskh?

Kto jest objęty programem Adopcji na Odległość w Turtskh?

Programem Adopcja na Odległość są objęte dzieci z przedszkola i oratorium. Siostry finansują także edukację wybranej grupie ze szkoły podstawowej i średniej. Dzięki funduszom z Polski siostry mogą wspomóc zwłaszcza te dzieci, które są niedożywione, nie mają przyborów szkolnych i odpowiednich ubrań. Program pozwala ponadto na zakup leków do ambulatorium, z których korzystają m.in. podopieczni programu.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja dzieci w Turtskh?

W Turtskh mieszka około 250 rodzin. Wszyscy mieszkańcy to Ormianie, którzy z natury są bardzo pracowici. Najczęściej zajmują się handlem i uprawą ziemi, chociaż ze względu na surowy klimat i położenie wioski, możliwości są bardzo ograniczone. Trudna sytuacja zmusza mężczyzn do emigracji zarobkowej.

Nie wszystkie dzieci mają szansę na pójście do szkoły, ponieważ na wsi potrzebne są każde ręce do pracy. Większość rodzin nie stać na szkolną wyprawkę. Nawet jeśli dzieci chodzą do szkoły, to poziom edukacji jest bardzo niski. Brak perspektyw powoduje, że młodzież łączy się w grupy i chodzi po ulicach bez celu. Bywa, że kończy się to drobnymi kradzieżami i innymi zachowaniami nieakceptowanymi społecznie.

W jakim języku porozumiewają się dzieci w Turtskh?

Na jakich terenach położone jest Turtskh i jaki klimat tam panuje?

Turtskh to wioska w  Gruzji, oddalona o około 200 kilometrów na południowy zachód od stolicy kraju, Tbilisi. Leży w rejonie Achalkalaki, przy granicy z Armenią, na wysokości 1800 m n.p.m. Panuje tam surowy górski klimat, dlatego zwłaszcza zimą jest całkowicie odcięta od świata.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość