Tbilisi w Gruzji

Siostry salezjanki pracują w Gruzji od 1997 roku. W Tbilisi na początku działały głównie przy parafii pw. Świętego Piotra i Pawła. Prowadziły grupy parafialne, zajmowały się katechizacją. W 2005 roku, w odpowiedzi na potrzeby mieszkających tutaj katolickich dzieci, siostry założyły przedszkole i oratorium.

Na placówce misyjnej w Tbilisi salezjanki prowadzą:

Przedszkole

Przedszkole prowadzone przez siostry salezjanki jest wielką pomocą dla gruzińskich rodzin. Pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą i zwiększa szanse dzieci na lepsze funkcjonowanie w szkole. Dzięki zapewnionej opiece nad dziećmi, matki mogą podjąć  pracę i pomóc w utrzymaniu rodziny. Często jest to jedyne rozwiązanie dla samotnych matek.

Przedszkole działa od poniedziałku do piątku. Obecnie przychodzi tu ponad 40 dzieci w wieku od 1,5 roku do 5 lat, które są zarówno wyznania katolickiego, jak i prawosławnego. W przedszkolu dzieci bawią się zabawkami, śpiewają, uczą się, modlą. W południe siostry dzielą je na dwie grupy – młodszą i starszą. Podczas gdy młodsze śpią, starsze mają zajęcia z języka angielskiego lub idą na przechadzkę. Wszystkie zajęcia edukacyjne są przygotowywane z dużą starannością, aby zapewnić dzieciom dobre przygotowanie do szkoły. Siostry nie mają funduszy na zatrudnienie przedszkolanek. W codziennej pracy z dziećmi  pomagają im wolontariusze.

Oratorium

Zarówno dla młodszych dzieci, jak i młodzieży siostry organizują oratorium. Młodsze uczą się rysować, wykonują robótki ręczne. Starsze mają zajęcia teatralne i sportowe, dla chętnych prowadzony jest kurs języka włoskiego. Oprócz rekreacji ważnym elementem docenianym przez rodziców jest pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych. Siostry razem z animatorami pomagają dzieciom z języka angielskiego, gruzińskiego, matematyki, geografii, historii.

Zajęcia w oratorium dają także szansę na przekazanie wartości chrześcijańskich, formację moralną i duchową. Dzieci, które biorą udział w zajęciach w oratorium często pochodzą z rodzin rozbitych lub rozdzielonych z powodu emigracji zarobkowej jednego z rodziców.

Siostry prowadzą dodatkowo spotkania formacyjne dla młodzieży, a raz w roku kurs dla animatorów. Dzięki temu w kilku parafiach w Gruzji powstały oratoria, w których dzieci i młodzież mogą spędzać pożytecznie czas.

Kto jest odpowiedzialny za program Adopcji na Odległość w Tbilisi?

Za realizację programu Adopcji na Odległość na placówce misyjnej w Tbilisi odpowiada siostra Anna Kużdżał FMA.

Siostra Anna pochodzi z Dulczy Małej
w diecezji tarnowskiej.

Śluby zakonne złożyła 5 sierpnia 1988 roku
w Pogrzebieniu.

W 1998 roku otrzymała krzyż misyjny
i wyruszyła na misje na Białoruś.

Obecnie pracuje w Tbilisi w Gruzji.

Przeczytaj więcej o siostrze Annie!
(przepraszamy, strona w budowie)

Kto jest objęty programem Adopcji na Odległość w Tbilisi?

Programem Adopcji na Odległość w Tbilisi są objęte dzieci z przedszkola i oratorium. Ze względu na sytuację finansową rodzin, opłaty za przedszkole są symboliczne. Wsparcie opiekunów adopcyjnych pozwala na zakup potrzebnych materiałów edukacyjnych i przyborów szkolnych dla dzieci. Dzięki pomocy finansowej każde dziecko codziennie dostaje w przedszkolu ciepły posiłek. Za przekazane pieniądze siostry mogą też wyposażyć oratorium w artykuły papiernicze i sprzęt sportowy. Dzięki temu dzieci nie tylko mogą nadrabiać zaległości szkolne, ale także rozwijać swoje talenty.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja dzieci i młodzieży w Tbilisi?

W okolicy, w której pracują siostry salezjanki jest wiele biednych rodzin. Większość z nich mieszka w mieszkaniach komunalnych, gdzie w jednym pokoju żyje cała rodzina, a na sześć pokoi przypada jedna toaleta i aneks kuchenny. Wiele rodzin straciło wszystko podczas konfliktu zbrojnego z Rosją w 2008 roku. Sytuacja polityczna w Gruzji jest ciągle niestabilna.

Obecnie dużym problemem jest brak stałej pracy. Rodziców nie stać na edukację dzieci. Bardzo niewielu Gruzinów ma szansę na podjęcie studiów. Szkolnictwo wymaga reform i unowocześnienia. W większości szkół od niedawna obowiązuje język gruziński. Nie wszystkie dzieci znają swój ojczysty język, bo do tej pory posługiwały się rosyjskim.

W jakim języku porozumiewają się dzieci i młodzież w Tbilisi?

Na jakich terenach położone jest Tbilisi i jaki klimat tam panuje?

Tbilisi jest stolicą i największym miastem Gruzji. Jest położone w dolinie rzeki Kury, na zboczach gór Kaukazu Małego. Panuje tam klimat subtropikalny, z długim, upalnym latem i niezbyt surową zimą. Ze względu na teren górski temperatura zimą spada nawet do -24°C.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość