Dzięki Waszemu wsparciu 18 maja przekazaliśmy na Ukrainę pomoc w ramach kampanii COVID19 – POMOC. Ksiądz Michał Wocial otrzymane 2 000 euro, rozdzielił pomiędzy 5 placówek misyjnych. Księża zakupili środki higieniczne, maseczki i lekarstwa. Tak wyglądała pomoc w poszczególnych miejscach:

Przemyślany

Z otrzymanych środków zakupiliśmy żele do dezynfekcji rąk, które zostały zamontowane przy wejściu do naszych kościołów w Przemyślanach, Chlibowicach, Pletenicach, Czemeryńcach i Mitulinie. Nasi parafianie otrzymali maski zabezpieczające wielokrotnego użytku oraz płyny do dezynfekcji rąk.

Korosteszów

18, 21 i 22 maja kupiliśmy leki za łączną sumę 5 233 hrywien. Rozdaliśmy je chorym i biednym. Pozostałą sumę przekazaliśmy potrzebującym rodzinom, które zostały dotknięte epidemią. Pomoc udzielana była według potrzeb.

Żytomierz

Od stycznia 2020 roku staliśmy się właścicielami szkoły. Jest to czwarta z kolei salezjańska szkoła na Ukrainie. W czasie pandemii nauczyciele komunikowali się z uczniami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły przez ZOOM. Dzięki Waszej solidarności udało nam się również pomóc 30 rodzinom naszych uczniów, zaopatrzyliśmy ich w środki dezynfekujące i maski.

Bóbrka

Za otrzymaną pomoc zakupiliśmy żele do dezynfekcji rąk, które zamontowaliśmy przy wejściu do kościoła w Bóbrce i Kurowicach, a także do domu parafialnego. Nasi parafianie, a także dzieci i młodzież przychodząca do naszego domu, otrzymali maski zabezpieczające wielokrotnego użytku i płyny do dezynfekcji rąk.

Odessa

Za otrzymane pieniądze zakupiliśmy środki antyseptyczne, które podzieliliśmy pomiędzy parafię, schronisko młodzieżowe, oratorium i klasztor.

Składając serdeczne podziękowanie, rodzina salezjańska pragnie wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i okazaną bezinteresowną pomoc, które traktujemy, jako wyraz Waszej dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki takiej pomocy finansowej możliwa jest dalsza praca naszych salezjańskich dzieł w Odessie na Ukrainie. Modlimy się, by Dobry Bóg obficie błogosławił i wynagrodził za Wasze otwarte serca. – napisał w podziękowaniu ks. Cezary Czerwiński.

Solidarność w czasie pandemii jest szczególnie cenna, więc za nią w sposób szczególny dziękuję. Niech Bóg błogosławi dobroczyńców i zapraszam na zieloną Ukrainę, a szczególnie do na Polesie!

Ks. Michał Wocial
Żytomierz, Ukraina

Więcej o sytuacji w krajach misyjnych i udzielanej pomocy w ramach kampanii COVID19 – POMOC znajdziesz tutaj: misjesalezjanie.pl/covid19-pomoc/