1 lipca odwiedziła nas s. Ryszarda Piejko i s. Henryka Milczarek. Siostra Ryszarda kończy swój urlop w Polsce, natomiast siostra Henryka właśnie go rozpoczyna.

Siostra Ryszarda Piejko od 35 lat pracuje na misjach w Afryce. Od początku związana jest z Zambią, gdzie przebywała na placówkach misyjnych w Luwingu, w Mansie i Lusace (na placówce City of Hope i w Thorn Park). Obecnie siostra Ryszarda przebywa na placówce misyjnej w Kasamie, na północy Zambii. Salezjanki opiekują się tu dziewczętami, które uczęszczają do prowadzonej przez nie szkoły średniej i internatu. Na misji działa także apostolstwo dla rodzin z pobliskiej wioski Katongo.

Siostra Henryka Milczarek na misje wyjechała w 1979 roku. Kraje, w których pracowała siostra to Dominicana, Puerto Rico. Aktualnie misjonarka pracuje na Kubie, w Guanabacoa na peryferiach Hawany, gdzie jest od 2004 roku. Wcześniej przez wiele lat pełniła funkcję dyrektorki i ekonomki w Manzanillo.

Siostrze Ryszardzie i siostrze Henryce dziękujemy za świadectwo wiary i zaangażowanie w pracę misyjną. Życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Wspomożycielki Wiernych.

 

Zachęcamy do DUCHOWEJ ADOPCJI MISJONARKI s. Ryszardy Piejko i DUCHOWEJ ADOPCJI MISJONARKI s. Henryki Milczarek.