S. HENRYKA MILCZAREK FMA

Pochodzę z Kodna w diecezji sieleckiej.

 

Śluby zakonne złożyłam 5 sierpnia 1975 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje w 1979 roku.

 

Państwa, w których pracowałam: Dominicana, Puerto Rico.

 

Aktualnie pracuję na Kubie, w Guanabacoa na peryferiach Hawany, gdzie jestem od 2004 roku. Wcześniej przez wiele lat pełniłam funckję dyrektorki i ekonomki w Manzanillo.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza