S. RYSZARDA PIEJKO FMA

Pochodzę z Drohobyczki, w archidiecezji przemyskiej.

 

Śluby zakonne złożyłam 5 sierpnia 1980 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje w 1984 roku.

 

Państwa, w których pracowałam: Zambia

 

Aktualnie pracuję w Kasamie w Zambii.

Moja praca na co dzień …

W Zambii pracowałam już w kilku miejscach – na misji w Luwingu, w Mansie i Lusace (na placówce City of Hope i w Thorn Park).

W roku 2017 zostałam przeniesiona z placówki w Lusace do Kasamy, miejscowości na północy Zambii, na placówkę misyjną „Laura Centre”. Opiekujemy się tutaj dziewczętami, które uczęszczają do naszej szkoły średniej, od klasy VIII do XII. Tym z nich, które mają daleko do szkoły, rodzice opłacają pobyt w naszym internacie, w którym obecnie mieszka 75 dziewcząt. Na misji działa także apostolstwo dla rodzin z pobliskiej wioski Katongo. W wiosce jest także szkoła podstawowa oraz prowadzone są warsztaty, w czasie których kobiety uczą się jak opiekować się domem i gospodarstwem, jak zajmować się dziećmi i gdzie uczestniczą w katechezach. W naszej wspólnocie prowadzimy formację aspirantek i postulantek, które przygotowują się do życia zakonnego w zgromadzeniu sióstr Salezjanek. Obecnie mamy 4 postulantki, 2 aspirantki i 5 nowicjuszek, które odbywają formację w Kenii. Niech to wszystko działa na chwałę Boga i ludzi.

Do moich obowiązków należą kwestie administracyjne we wspólnocie sióstr, w internacie dla dziewcząt, jak również wszystkie bieżące sprawy życia codziennego, zarówno te materialne jak i duchowe.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Powołanie misyjne jest dla mnie autentycznym wezwaniem do współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny. Charyzmat Księdza Bosko rozwija się w radosnym naśladowaniu Jezusa i prowadzeniu młodych do Pana Boga. Boża droga w mojej misji to codzienna obecność wśród dzieci i dorosłych. Duch wiary umacnia moją energię w posłudze potrzebującym.

Kiedy zaczęłam pracować w Zambii w środowisku szkolnym, parafialnym i oratoryjnym wiele radości dostarczało mi przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do sakramentów świętych. Bardzo budujące jest także doświadczenie w pracy powołaniowej. Od 32 lat obserwuję rozwój powołań do naszego zgromadzenia na ziemi zambijskiej. Widzę, jak wiele serc zapala się do odpowiedzi na wezwanie „Pójdź za mną”. Obecnie większość salezjanek to siostry lokalne, które pracującą w sześciu naszych wspólnotach w Zambii. Świadomość, że powołań jest coraz więcej, odradza naszego salezjańskiego ducha i umacnia w naśladowaniu Jezusa.

Moje misyjne marzenie …

Wiedząc, jak wielkie jest zapotrzebowanie na pomoc w zambijskim szkolnictwie, chciałabym jakoś wpłynąć na zmianę tej sytuacji. Marzę o tym, żeby ofiarować coś więcej niż dobre słowo w sytuacji, gdy młody człowiek nie może zdobyć wykształcenia, bo nie stać go na opłacenie szkoły. Marzę o tym, aby trudności finansowe nie utrudniały pójścia w pełni za Jezusem.

Słowo do Was …

Wielką radością jest wiadomość o możliwości żywego kontaktu w Wami, którzy tak bardzo wspieracie misje i naszych potrzebujących braci i siostry. Serdeczne dzięki za Wasze ręce wyciągnięte do współpracy i do bycia misjonarzami razem z nami. Niech Was Bóg błogosławi.

Z darem modlitwy, s. Ryszarda

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza