72004 zł
cel 71904 zł

255
wspierających

Wyposażenie kuchni w szkole hotelarskiej w Bengueli

 

Siostry Salezjanki są obecne w Angoli od 30 lat. Od 2004 roku tworzą pre-prowincję, do której przynależy 7 placówek. Misja w Benguela istnieje od 1999 roku. Głównym dziełem placówki w Benguela są: przedszkole, szkoła podstawowa oraz szkoła średnia o profilu hotelarsko – gastronomicznym. Zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży jest ogromne, jednak obecna infrastruktura kompleksu szkolnego nie pozwala w pełni kształcić wszystkich chętnych.

Niezbędna jest rozbudowa placówki, w tym wyposażenie i modernizacja pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza gastronomicznego z uwagi na profil szkoły.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 583!

Budynki szkolne na placówce misyjnej w Benguela powstawały powoli i stopniowo. Blisko 3 lata temu zbudowane zostało przedszkole.Lekcje w szkole podstawowej oraz średniej prowadzone są w systemie trzyzmianowym. W szkole funkcjonuje również świetlica, która jest miejscem spotkań dla młodzieży oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Na misji prowadzone są również kursy informatyki, muzyki , języka angielskiego i hiszpańskiego.

Z uwagi na duże zainteresowanie placówką misyjną niezbędna jest jej rozbudowa. Brakuje pomieszczeń dla dyrekcji, nauczycieli, personelu szkolnego oraz uczniów. Bardzo ważne jest wyposażenie kuchni. Możliwości finansowe sióstr salezjanek nie są wystarczające by samodzielnie móc zrealizować modernizację pomieszczeń kuchennych.

Projekt zakłada zakup 6 piecy gazowych, 6 metalowych nierdzewnych szafek kuchennych, zakup kranów, zlewów, remont sieci wodno-kanalizacyjnej oraz remont kuchni.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wpieraj Projekt 583!

Za projekt odpowiada siostra Maria Domalewska FMA

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Luanda, 16 wrzesień 2021

Kochani Przyjaciele misji oraz Darczyńcy Projektu 583,

Serdecznie Was pozdrawiam z Angoli. Dzielę się z Wami bardzo radosną dla nas wiadomością. Otóż po 3 latach oczekiwania otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji zatwierdzenie naszej nowej szkoły średniej w Benguela. Jest to szkoła zawodowa o kierunku turystyczno-hotelarskim. Przyjmuje uczniów od klasy 10 do 12-tej.

Mamy wiele powodów do wdzięczności względem Was, którzy w rożny sposób wspieracie naszą działalność misyjną w krajach Afryki i nie tylko.  Dzięki waszej  wspaniałomyślnej ofierze  otrzymaliśmy fundusz w wysokości 15 tysięcy euro, który został wykorzystany na zakup sprzętu i wyposażenie kuchni, w której już wkrótce zaczną się zajęcia praktyczne z zakresu gotowania, pieczenia i dekoracji. Ta kuchnia była wymagana do zatwierdzenia szkoły na prawach szkół średnich zawodowych  i to właśnie uzyskaliśmy. W ten sposób absolwenci szkoły będą otrzymywać świadectwa/dyplomy o prawach państwowych. Beda mieli prawo studiować na uczelniach wyższych lub ubiegać się o pracę.

Cieszymy się bardzo, że szkoła z biegiem lat tak pięknie się rozwinęła i przeszło już przez jej sale setki absolwentów. Rozpoczęliśmy od przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej, z czasem dobudowywało się nowe klasy i szkoła przez wiele lat służyła wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży, którzy kończąc dziewiątą klasę musieli poszukiwać miejsc w innych szkołach, aby ukończyć szkołę średnią. Teraz mamy już tą wymarzoną przez nas młodzież oraz  tutejsze środowisko, naszą własną szkołę, gdzie można kontynuować naukę, aż do uzyskania dyplomu, który będzie dawał możliwość pracy i zawodu.

Tego nie dałoby się osiągnąć bez Waszej współpracy  i złożenia ofiary na ten cel. I nie jest to pierwszy dar z Polski. Kilka lat temu jak ten Projekt się rodził otrzymaliśmy również dotacje na wyposażenie dwóch klas. Teraz już jest gotowych i w użyciu 7 klas szkolnych, a w tym roku dochodzi nowy budynek gospodarczy, w którym właśnie znajduje się kuchnia.

Bardzo serdecznie dziękuję za każdą ofiarę, która wpłynęła na realizację jej wyposażenia. Pomieszczenie to jest jednocześnie salą wykładową i miejscem praktyki dla studentów.

Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągniecia. Jest to jedyna tego typu instytucja w całej Prowincji  Benguela. Składając serdeczne Bóg zapłać zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci w modlitwie przed Panem o potrzebne łaski dla wszystkich darczyńców.

Wdzięczna sr. Maria Domalewska z całą Wspólnotą wychowawczą z Benguela