72004 zł
cel 71904 zł

255
wspierających

Wyposażenie kuchni w szkole hotelarskiej w Bengueli

 

Siostry Salezjanki są obecne w Angoli od 30 lat. Od 2004 roku tworzą pre-prowincję, do której przynależy 7 placówek. Misja w Benguela istnieje od 1999 roku. Głównym dziełem placówki w Benguela są: przedszkole, szkoła podstawowa oraz szkoła średnia o profilu hotelarsko – gastronomicznym. Zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży jest ogromne, jednak obecna infrastruktura kompleksu szkolnego nie pozwala w pełni kształcić wszystkich chętnych.

Niezbędna jest rozbudowa placówki, w tym wyposażenie i modernizacja pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza gastronomicznego z uwagi na profil szkoły.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 583!

Budynki szkolne na placówce misyjnej w Benguela powstawały powoli i stopniowo. Blisko 3 lata temu zbudowane zostało przedszkole.Lekcje w szkole podstawowej oraz średniej prowadzone są w systemie trzyzmianowym. W szkole funkcjonuje również świetlica, która jest miejscem spotkań dla młodzieży oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Na misji prowadzone są również kursy informatyki, muzyki , języka angielskiego i hiszpańskiego.

Z uwagi na duże zainteresowanie placówką misyjną niezbędna jest jej rozbudowa. Brakuje pomieszczeń dla dyrekcji, nauczycieli, personelu szkolnego oraz uczniów. Bardzo ważne jest wyposażenie kuchni. Możliwości finansowe sióstr salezjanek nie są wystarczające by samodzielnie móc zrealizować modernizację pomieszczeń kuchennych.

Projekt zakłada zakup 6 piecy gazowych, 6 metalowych nierdzewnych szafek kuchennych, zakup kranów, zlewów, remont sieci wodno-kanalizacyjnej oraz remont kuchni.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wpieraj Projekt 583!

Za projekt odpowiada siostra Maria Domalewska FMA