Ks. Jan Marciniak wyjechał na misje w 1991 roku.
Pracował w czterech krajach –  Ugandzie, Kenii, Tanzanii i Sudanie Południowym.
Obecnie misjonarz jest dyrektorem placówki Don Bosco Boys’ Town w Nairobi w Kenii.

W momencie nagrywania wywiadu pracował w Sudanie Południowym. Opowiada w nim o swojej codziennej pracy,
trudach i radościach, a także marzeniach misyjnych. Na końcu prosi o modlitwę.