Przy okazji spotkania sióstr salezjanek przyjechała do ośrodka s. Ewa Gamoń, misjonarka na Węgrzech.

S. Ewa od dziesięciu lat pracuje w Budapeszcie, wcześniej trzy lata spędziła w Egerze. Salezjanki w Budapeszcie prowadzą przedszkole i szkołę, a także dom formacyjny dla dziewcząt chcących zostać salezjankami.

Misjonarka jest dyrektorką wspólnoty, odpowiada z ramienia salezjanek za duszpasterstwo młodzieży w całym kraju i uczy katechezy w szkole publicznej. W oratorium prowadzi formację około 40 animatorów, organizuje z nimi sobotnie zajęcia dla dzieci oraz półkolonie. W tym roku w wakacyjnym wypoczynku wzięło udział 180 dzieci, a s. Ewa i animatorzy zostali poproszeni przez inną parafię diecezjalną o przeprowadzenie kolejnych tygodniowych półkolonii. Na co dzień misjonarka współpracuje z salezjanami. Wspólnie prowadzą Salezjański Ruch Młodzieżowy i organizują kolonie połączone z festiwalem dla młodzieży mającej od 14 do 18 lat, a także festiwal dla starszych – od 18 do 35 roku życia.

S. Ewie życzmy wielu sił, dalszej pogody ducha i mocy Ducha! Niech dobry Bóg obdarza potrzebnymi błogosławieństwami!