W ostatnich dniach przyjechał do nas ks. Sergej Goman, misjonarz pochodzący z Białorusi, który pracuje w Sierra Leone. W Polsce wykonał potrzebne badania na obecność chorób tropikalnych.

Ks. Sergej pracuje we Freetown. Jest dyrektorem projektów w Sierra Leone, koordynuje i nadzoruje Don Bosco Fambul, duży projekt pomocy dla dzieci ulicy, zgwałconych dziewcząt, trudnej młodzieży, prostytutek i małoletnich skazańców. Jest też administratorem domu salezjańskiego, do którego przyjeżdża wielu wolontariuszy i gości. Dba o utrzymanie i zaopatrzenie. Z pracownikami wyjeżdża na tereny wiejskie, żeby sprawdzać sytuację dzieci i w przypadku wykorzystania psychicznego, fizycznego lub seksualnego reaguje i pomaga.

Na misje wyjechał 20 lat temu. Asystencję odbywał w Ghanie, a kolejne 4 lata spędził w Kenii, gdzie studiował teologię. Praktykę odbył w Ugandzie i Tanzanii. Jako diakon pojechał do Sierra Leone i tam pracuje od 14 lat.

Z ks. Sergejem współpracujemy i wspieramy jego placówkę misyjną. W czasie pandemii dzięki Waszej pomocy misjonarz rozdał paczki żywnościowe dla 50 najbardziej potrzebujących rodzin we Freetown. Obecnie w ramach pomocy prowadzimy PROJEKT 657 na budowę farmy i PROJEKT 658 na ukończenie budowy Centrum Młodzieżowego dla zagrożonych ulicą i nałogami.

Misjonarzowi życzymy zdrowia i sił do dalszej pracy w Sierra Leone. Prosimy o modlitwę w jego intencji.