58719 zł
cel 56000 zł

133
wspierających

Budowa farmy dla zwierząt

Salezjanie w Sierra Leone chcą założyć farmę. Dzięki hodowli zwierząt i uprawie roślin placówka będzie bardziej samowystarczalna. Misjonarze dysponują dużym obszarem ziemi. Chcą go dobrze wykorzystać i jeszcze lepiej pomagać lokalnym mieszkańcom. Wspieraj Projekt 657!

Stworzenie farmy w dużym stopniu uniezależni misjonarzy w kwestiach żywnościowych. Na placówkę codziennie przychodzi ponad 120 osób. Dzieci i młodzież spędzają czas wolny na nauce i zabawach, bardzo często otrzymują posiłek. Salezjanie wiedzę, że ich podopieczni żyją w bardzo skromnych warunkach i często nie jedzą do syta, dlatego organizują akcje dożywiania. W ramach Projektu 657 misjonarze wybudują i ogrodzą pomieszczenia gospodarcze, wykarczują teren, kupią grabie, łopaty, konewki, ubrania robocze, wiadra i system do nawadniania, a także prosięta i sadzonki warzyw. Na farmie używane będą ekologiczne i przyjazne dla środowiska nawozy, aby uniknąć degradacji gleby.  

Sierra Leone jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Misjonarze salezjańscy przybyli do tego kraju w 1986 roku. Od tego czasu promują wśród młodych ludzi charyzmat Księdza Bosko. Tworzą schroniska, szkoły, ośrodki dla dzieci i młodzieży oraz parafie. Misjonarze z Freetown robią wszystko, aby dzieci, młodzież oraz ich rodzice mogli patrzeć z nadzieją na lepsze jutro. Poprzez sport, naukę, rekreację, katechezę oraz codzienny posiłek mieszkańców.

Wszystkie działania wymagają nakładów finansowych i znacznie przewyższają możliwości misjonarzy i lokalnej społeczności. Dotychczasowa pomoc z różnych źródeł okazała się niewystarczająca. Razem z nami możesz wspierać działania misyjne salezjanów we Freetown. Wspieraj Projekt 657!

Za projekt odpowiada ksiądz Sergej Goman SDB