58719 zł
cel 56000 zł

133
wspierających

Budowa farmy dla zwierząt

Salezjanie w Sierra Leone chcą założyć farmę. Dzięki hodowli zwierząt i uprawie roślin placówka będzie bardziej samowystarczalna. Misjonarze dysponują dużym obszarem ziemi. Chcą go dobrze wykorzystać i jeszcze lepiej pomagać lokalnym mieszkańcom. Wspieraj Projekt 657!

Stworzenie farmy w dużym stopniu uniezależni misjonarzy w kwestiach żywnościowych. Na placówkę codziennie przychodzi ponad 120 osób. Dzieci i młodzież spędzają czas wolny na nauce i zabawach, bardzo często otrzymują posiłek. Salezjanie wiedzę, że ich podopieczni żyją w bardzo skromnych warunkach i często nie jedzą do syta, dlatego organizują akcje dożywiania. W ramach Projektu 657 misjonarze wybudują i ogrodzą pomieszczenia gospodarcze, wykarczują teren, kupią grabie, łopaty, konewki, ubrania robocze, wiadra i system do nawadniania, a także prosięta i sadzonki warzyw. Na farmie używane będą ekologiczne i przyjazne dla środowiska nawozy, aby uniknąć degradacji gleby.  

Sierra Leone jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Misjonarze salezjańscy przybyli do tego kraju w 1986 roku. Od tego czasu promują wśród młodych ludzi charyzmat Księdza Bosko. Tworzą schroniska, szkoły, ośrodki dla dzieci i młodzieży oraz parafie. Misjonarze z Freetown robią wszystko, aby dzieci, młodzież oraz ich rodzice mogli patrzeć z nadzieją na lepsze jutro. Poprzez sport, naukę, rekreację, katechezę oraz codzienny posiłek mieszkańców.

Wszystkie działania wymagają nakładów finansowych i znacznie przewyższają możliwości misjonarzy i lokalnej społeczności. Dotychczasowa pomoc z różnych źródeł okazała się niewystarczająca. Razem z nami możesz wspierać działania misyjne salezjanów we Freetown. Wspieraj Projekt 657!

Za projekt odpowiada ksiądz Sergej Goman SDB

 

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Przyjaciele Misji,

Chciałem wyrazić gorące podziękowanie za wsparcie projektu budowy i utrzymania farmy w Don Bosco Fambul w Sierra Leone gdzie hodujemy świnie, kozy, kaczki i króliki.

Obecnie w Don Bosco Fambul przebywa ponad 150 dziewczyn i chłopców. Są to osoby po wielu traumach, ofiary przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej a także zaniedbania. Niektóre z dziewczyn były zmuszone utrzymywać się z prostytucji. W naszym ośrodku mogą bezpiecznie żyć i rozwijać różne zainteresowania i talenty.

Projekt farmy wpisuje się w szkolenie w zakresie rolnictwa i hodowli zwierząt. Młodzi mogą nauczyć się jak hodować zwierzęta, a także jak mogą utrzymywać swoje przyszłe rodziny. Poza tym farma pomaga w wyżywieniu naszych podopiecznych.

Z naszej strony pragnę zapewnić o naszej ogromnej wdzięczności i pamięci w modlitwie.

Z Bogiem,

Ks. Sergej Goman SDB