Ks. Sławomir Bartodziej jest misjonarzem w Kazembe w Zambii. Przyjechał do Polski na dłuższy urlop spowodowany stanem zdrowia. Obecnie przebywa w szpitalu, gdzie 14 września będzie miał operację.

Ks. Sławomir wyjechał na misje w 1994 roku. Studia teologiczne ukończył na kenijskim Uniwersytecie Katolickim w Tangazie. Po święceniach kapłańskich rozpoczął pracę z młodymi ludźmi. O swoim powołaniu i misjach mówi: „To praca z młodzieżą, z młodzieżą, jeszcze raz z młodzieżą. Całe moje życie kapłańskie pracuję z młodzieżą. Jestem kiepskim proboszczem, bo nim nigdy nie byłem, ale dobrze czuję się z młodzieżą”.

Nie opuszczaj mnie, Panie,

mój Boże, nie bądź daleko ode mnie.

Spiesz mi na pomoc,

Zbawienie moje – o Panie!

Psalm 38

Módlmy się w intencji ks. Sławomira, który przebywa w szpitalu. Aby operacja przebiegła pomyślnie, a misjonarz szybko wrócił do pełni sił. Aby Maryja Wspomożycielka Wiernych była dla niego podporą w cierpieniu.

Zobacz więcej naszych intencji modlitewnych!