Drodzy Darczyńcy,

Przesyłam do Was najserdeczniejsze pozdrowienia. Chciałbym na wstępie wyrazić moją ogromna wdzięczność za Waszą pomoc, jaką skierowaliście do nas w ramach Projektu 631.

W ramach wsparcia liderów salezjańskich zorganizowaliśmy spotkanie dla młodzieży oraz liderów salezjańskich. Udało się nam zaprosić i wesprzeć młodzież z Zambii, Malawi, Zimbabwe, Namibii oraz Lesotho.

Celem  spotkania formacyjnego było pogłębienie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, uwrażliwieniem go na potrzeby innych, oraz poznanie nowych metod wsparcia dla zagrożonych, młodych ludzi z Afryki.

W Afryce sytuacja dzieci i młodzieży jest niekiedy bardzo trudna. Słaby dostęp do edukacji, brak zainteresowania rodziców, choroby i nałogi w rodzinach często prowadzą nieletnich do tego, że sięgają po różne używki, popadają w konflikt z prawem. Tym bardziej tak ważne jest, aby młodzi angażowali się w działania placówek misyjnych i pomagali swoim rówieśnikom. Trzeba stworzyć im możliwości rozwoju osobistego, aby mogli działać na rzecz lokalnego środowiska.

Niestety z powodu wybuchu pandemii a później braku części funduszy, spotkanie mogło się odbyć w innym terminie, jednak finalnie udało się je zorganizować.

W ramach Projektu 631 zostały pokryte koszty spotkań  Salezjańskiego Forum Ruchu Młodzieżowego,  w tym pieniądze transport, wyżywienie i noclegi, a także przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjnych.

Raz jeszcze serdecznie chciałbym Wam drodzy Przyjaciele misji podziękować za Wasze otwarte serca, chęć niesienia wsparcia. Zapewniam Was o naszej modlitwie.

Serdeczne Bóg zapłać.

 

Ksiądz Chris Kunda SDB