11 września 2018 roku z misji krótkoterminowej wróciła Aleksandra Szabowska. Wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco pracowała dwa miesiące na misji Kapczagaj w Kazachstanie, gdzie pomagała siostrom i księżom w “oczagach”, czyli domach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Aleksandra spotkała się tam z trudnymi historiami dzieci, które na co dzień doświadczają w rodzinach biedy i zaniedbania, są świadkami alkoholizmu i przemocy.

Dziękujemy jej za pracę i życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień!