„Młodość w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka” to temat pracy doktorskiej ks. Michała Wociala, której obrona odbyła się 15 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Marek Tatar.

Praca doktorska związana jest z charyzmatem salezjańskim, motywacje jej powstania wyjaśniał sam autor: „Jestem salezjaninem w rezultacie czego moja działalność duszpasterska w dużej mierze dotyczy bezpośrednio młodzieży. Chciałem napisać na temat, który będzie dotyczył mojego życia i mojej podstawowej działalności”.

Ks. Michał podjął się systematyzacji i analizy porównawczej nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na temat młodości i młodzieży. Jako źródła wykorzystał teksty napisane przez papieży, były to m.in. konstytucja apostolska, encykliki, adhortacje, listy, orędzia, przemówienia czy homilie.

 

Ks. Michał od 17 lat pracuje na Ukrainie. Przez 11 lat był w Odessie, prowadził szkołę podstawową, przedszkole, organizował zajęcia, półkolonie dla dzieci i młodzieży w oratorium. Odpowiadał za duszpasterstwo akademickie dla młodych ludzi z Afryki i Indii, którzy na studiowali Ukrainie. Obecnie misjonarz jest kapelanem szkoły w Żytomierzu. Z ogromnym zaangażowaniem pracuje dla lokalnej społeczności. Misjonarz od lat jest zastępcą przewodniczącego Komisji  Episkopatu Ukrainy ws. duszpasterstwa młodzieży.

Świeżo upieczonemu doktorowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Niech pogłębione zaplecze teoretyczne przyczynia się do jeszcze lepszej działalności duszpasterskiej.