18 grudnia 2022 roku, całe Zgromadzenie Salezjańskie wspomina, jak dokładnie 163 lata temu, 18 grudnia 1859 roku, Ksiądz Bosko założył na Valdocco w Turynie “Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego”, liczące, oprócz założyciela, 17 członków. I właśnie w tę rocznicę Przełożony Generalny, ks. Ángel Fernández Artime, kieruje swój apel misyjny do wszystkich współbraci, aby podkreślić, że od początku istnienia Zgromadzenia Salezjańskiego duch misyjny i zaangażowanie są jego podstawowymi elementami.

“Dzięki duchowi misyjnemu w naszym Zgromadzeniu są jeszcze współbracia, którzy wyjeżdżają, aby oddać swoje życie Bogu jako misjonarze” – napisał w swoim przesłaniu ks. Á.F. Artime. Przełożony Generalny widzi w tym wszystkim spełnienie tego, co sam Ksiądz Bosko powiedział w homilii w czasie Mszy św. odprawionej z okazji pierwszej Wyprawy Misyjnej, 11 listopada 1875 roku: “…Kto wie, czy ten wyjazd i to niewiele nie będzie jak ziarno, z którego wyrośnie wielka roślina? (…) Kto wie, czy ten wyjazd nie obudził w sercach wielu pragnienia poświęcenia się Bogu na misjach, dołączenia do nas i wzmocnienia naszych szeregów? Mam nadzieję, że tak” (MB XI, 385).

W swoim liście Przełożony Generalny zaznacza, że dzisiaj “misje” nie mogą być rozumiane tylko jako ruch w kierunku “ziem misyjnych”, jak to miało miejsce w przeszłości. Dzisiaj salezjańscy misjonarze pochodzą i są wysyłani na pięć kontynentów, nie tylko po to, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na personel, ale przede wszystkim, aby dać świadectwo, że dla Synów Księdza Bosko nie istnieją granice, aby przyczynić się do dialogu międzykulturowego, do inkulturacji wiary i charyzmatu oraz aby zapoczątkować procesy, które mogą wzbudzić nowe lokalne powołania.

Listem tym dziesiąty Następca Księdza Bosko zachęca salezjanów do modlitwy i do uważnego rozeznania, aby odkryć, czy Pan wzywa ich, w ramach wspólnego powołania salezjańskiego, do bycia misjonarzami życia (ad vitam). Zachęca również inspektorie, wraz z ich delegatami ds. animacji misyjnej, aby jako pierwsze pomagały swoim współbraciom w pielęgnowaniu pragnienia misyjnego i ułatwiły im rozeznanie.

Pełny tekst apelu misyjnego Przełożonego Generalnego na rok 2022 roku jest dostępny również w języku polskim na dole strony.

Źródło: ANS