Chrześcijaństwo to jedna z trzech wielkich religii opartych na wierze w jednego Boga. Jest to największa, pod względem liczby wyznawców, religia monoteistyczna. Z danych zebranych przez Pew Research Center wynika, że w 2010 roku na świecie żyło 2,17 miliarda chrześcijan. Autorzy tego raportu szacują, że do 2050 roku sytuacja ulegnie zmianie – przyrost liczby muzułmanów będzie szybszy, co sprawi, że liczna chrześcijan i muzułmanów będzie zbliżona.

Na przestrzeni wieków powstało kilka wyznań chrześcijańskich. Wszystkie oparte są na nauce Jezusa Chrystusa, która została spisana przez Apostołów w Ewangeliach. Najstarsze wyznania chrześcijańskie to m.in. katolicyzm i prawosławie. Wyznania te łączy kult Maryi – matki Jezusa Chrystusa oraz świętych. Do grona protestantów należą m.in. luteranie, anglikanie, ewangelicy reformowani, metodyści i adwentyści. Odpowiedzią na podziały w obrębie chrześcijaństwa jest ruch ekumeniczny. Celem działań ekumenicznych jest przywrócenie pierwotnej jedności wspólnoty Kościoła i nawiązywanie dialogu.