W tym roku mija 10 rocznica tragicznej śmierci ks. Zygmunta Labuna. Miał 48 lat i 13 lat kapłaństwa.

Ks. Zygmunt był misjonarzem w Zambii. Pracował na misjach od 1992 roku, najpierw posługując w Lufubu, a później w Kabwe. Święcenia kapłańskie przyjął w Zambii w 1999r. W Kabwe pracował w parafii. Na placówce misyjnej w Lufubu odpowiedzialny był za młodzież i szkołę rolniczą.

Misjonarze przebywający na urlopie w Polsce ks. Andrzej Reut i ks. Tomasz Łukaszuk oraz ekonom Ośrodka ks. Piotr Gozdalski odwiedzili grób ks. Zygmunta.

Zmarłego misjonarza polecajmy Miłosiernemu Bogu.