18 czerwca 2017 roku, w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie, odbyło się posłanie wolontariuszy Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Eucharystię celebrował ksiądz Inspektor Andrzej Wujek, który także nałożył krzyże misyjne i udzielił ewangelicznego posłania wolontariuszy, którzy w tym roku udadzą się na misje.

Trzynaścioro wolontariuszy, którzy jadą do pracy misyjnej w charyzmacie ks. Bosko do najuboższych krajów na świecie są żywym przykładem wypełnienia uczynków miłosierdzia względem ubogich.

Ci młodzi ludzie cząstkę swojego życia poświęcą na pracę z opuszczonymi, ubogimi, zaniedbanymi dziećmi i młodzieżą w Zambii, Peru, Kazachstanie i Gruzji.

Polecamy ich waszym modlitwom!

Zobacz film i zdjęcia z posłania misyjnego!