„W świecie będziecie doświadczać ucisków.
Lecz ufajcie!  – Ja zwyciężyłem świat”
(J.16,33)

Niech Zmartwychwstały Chrystus miłością i nadzieją napełni nasze serca;
niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią;
niech oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym;
niech Wielkanocny czas odrodzi wszystko, co dobre;
niech przegoni troski i smutki i obudzi nadzieję na lepsze jutro,
pokoju w sercu i pokoju na świecie.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.

Z darem modlitwy
Siostry Salezjanki z Ukrainy
Lwów, 2022

Kochani nasi Dobrodzieje, tak w wymiarze duchowym jak i materialnym,  w imieniu nas, Sióstr Salezjanek pracujących na Ukrainie i Narodu ukraińskiego, ogromnie Wam dziękujemy za nieocenioną dobroć Waszych  serc i pomoc Waszych rąk. Modlimy się za Was i Wasze Rodziny prosząc Pana Boga, aby Was błogosławił i hojnie obdarzał  zdrowiem i wszystkimi potrzebnymi łaskami.