Droga Krzyżowa Jezusa i Narodu ukraińskiego
Napisana przez Siostry Salezjanki ze Lwowa
12 kwietnia 2022

 

Panie Jezu, Twoja Droga Krzyżowa nie zakończyła się na Golgocie. Ty idziesz razem z nami zakrwawionymi drogami Ukrainy i niesiesz Krzyż niesprawiedliwej i okrutnej wojny. Dziękujemy, że nas nie opuszczasz!

Stacja I: Jezus na śmierć skazany

Stoisz Panie przed Piłatem… Pobity, torturowany, upokorzony i opluty, a Piłat pyta Cię: – cóż to jest prawda?…  Nie wie, że to Ty jesteś Prawdą!  Ty Sam powiedziałeś o Sobie: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”.

Żyjemy w świecie, w którym ciężko znaleźć prawdę. Każdy walczy o swoją „prawdę” i przedstawia ją na swój użytek. Piłat pomylił się wydając na śmierć niewinnego. Tak i my możemy pomylić się w naszych osądach i decyzjach, w walce o „nasze prawdy”. Przyjdzie dzień, kiedy to nie człowiek będzie sądził Boga, ale stanie on przed Bogiem – Prawdą.

Módlmy się za rządzących i decydujących o losach innych ludzi i narodów, aby nie byli obojętni i mieli odwagę stanąć po stronie Prawdy.

Ojcze nasz…

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Bierzesz Panie ciężki krzyż na Swoje ramiona, bo ciężkie są nasze grzechy… Nienawiść, ludobójstwo, gwałty, zdrady – to ludzka zawiść przygotowała Ci ten Krzyż. Ileż cierpień może zadać ludzka pycha? Wierzymy Panie, że dzisiaj niesiesz z nami nasz krzyż, bo bez Ciebie nie jesteśmy w stanie go unieść.

Módlmy się za ludzi, którzy niosą ciężki krzyż lęku, niepewności, rozstania, osierocenia w tym ciężkim czasie wojny.

Ojcze nasz…

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem

Panie Jezu, pierwszy raz upadasz pod ciężarem krzyża. Upadasz z wycieńczenia, ale wstajesz, aby iść drogą zwycięstwa. Zwycięstwo kosztuje, zdobywa się je walcząc mężnie, nie poddając się złu. Wstajesz, bo pragniesz nas uwolnić od złego. Wstajesz, abyśmy żyli. Dziękujemy Panie za Twoje powstanie.

Módlmy się za tych, którzy tracą wiarę w zwycięstwo.

Ojcze nasz…

Stacja IV: Pan Jezus spotyka Swoją Matkę

Na drodze krzyżowej spotykasz Panie Swoją Matkę. To spotkanie jest równocześnie pożegnaniem.

Istnieją więzi silniejsze od śmierci, tak jak więź między matką a dzieckiem. Ileż matek żegna dziś na swojej drodze krzyżowej synów odchodzących na wojnę…

Maryjo, pociesz serca cierpiących matek!

Módlmy się za opłakujących swoich bliskich.

Ojcze nasz…

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

Panie Jezu spotykasz Szymona, który pomaga Ci nieść krzyż. Dla niego też nie był on lekki, bo wracał zmęczony po ciężkiej pracy. Iluż utrudzonych i wspaniałomyślnych „Szymonów” pomaga dziś w dźwiganiu ludzkich krzyży? Iluż wolontariuszy i osób solidarnych pomaga ludziom chroniącym się przed koszmarem wojny?

Panie, pamiętaj o każdym z tych „Szymonów”!

Módlmy się za wszystkich ludzi ofiarnych, którzy otworzyli serca i domy dla potrzebujących.

Ojcze nasz…

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

Panie Jezu, Twoją twarz ociera Weronika… Twarz, jaką ciężko już rozpoznać. Twoje oczy, które zawsze widziały potrzeby innych, teraz zalane krwią dostrzegają miłość i współczucie odważnej Weroniki.

Panie, Ty widzisz wszystkie „Weroniki”, które dzisiaj nie chustą, a bandażem opatrują rany. Spojrzyj na nich Twoimi kochającymi oczyma i wynagródź ich ofiarność!

Módlmy się o siłę, odwagę i miłość dla wszystkich lekarzy, sanitariuszy i pielęgniarek.

Ojcze nasz…

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem

Panie Jezu, drugi raz upadasz pod ciężarem krzyża… Mimo bólu wstajesz i idziesz, aby wypełnić Bożą Wolę. Miłość do nas dodaje Ci sił.

Panie Jezu, iluż żołnierzy, mimo ludzkiego lęku i trwogi, idzie dziś wypełnić swój obowiązek miłości wobec Ojczyzny i bliskich, z gotowością oddania swego życia.

Módlmy się o męstwo dla walczących żołnierzy.

Ojcze nasz…

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty

Panie Jezu, na twojej drodze znowu spotykasz współczujące kobiety. Ty zaś mówisz: „Nie płaczcie nade Mną: płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”

Panie, wybacz nam grzechy dzieciobójstwa!

Módlmy się za tych, którzy nie dozwolili dzieciom żyć.

Ojcze nasz…

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Panie Jezu, trzeci raz upadasz i trzeci raz powstajesz… Ten krzyż jest ponad siły! A ileż razy my upadamy! Panie, daj nam siły powstawać i podtrzymywać tych, którzy utracili wszystko: bliskich, dom, wolność, zdrowie i dobytek całego życia. Umocnij Panie ich nadzieję!

Módlmy się za tych, którzy w nieludzkich warunkach przeżywają dramat wojny.

Ojcze nasz…

Stacja X: Jezus z szat obnażony

Stoisz Panie przed ludźmi, którzy odarli Cię z szat… Kiedyś w raju Bóg przyodział ludzi, a teraz człowiek obnażył Boga!

Panie, dzisiaj człowiek pozbawiany jest godności, a ciała dzieci, kobiet i mężczyzn są obnażane, torturowane, poniżane i maltretowane… Zmiłuj się, Panie…

Módlmy się za wszystkich odartych z godności ludzkiej, których ciała zostały znieważone.

Ojcze nasz…

Stacja XI: Jezus do krzyża przybity

Panie, zostajesz przybity do krzyża… Przybijane są Twoje ręce, które błogosławiły i czyniły dobro; nogi, które podążały głosić Zbawienie. Przybite ręce i nogi nie powstrzymały miłości!

To miłość, modlitwa i ofiara jest siłą, gdy pozornie jesteśmy bezsilni. To tysiące ludzi „walczących” w ten sposób na drugiej linii frontu.

Módlmy się za tych, którzy nieustanną ofiarą, modlitwą i konkretnym zaangażowaniem podtrzymują walczących.

Ojcze nasz…

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu

Panie, umierasz na krzyżu… Zdradzony, opuszczony i wyśmiany, modlisz się za Swoich oprawców: „Boże, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią…”. To szczyt miłości!

Panie, mimo strasznych krzywd i bólu, prosimy: zachowaj nasze serca od nienawiści!!!

Módlmy się o nawrócenie tych, którzy przyczynili się do tej strasznej wojny.

Ojcze nasz…

Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty

Panie, Twoje Ciało zostaje zdjęte z krzyża, aby spocząć choćby na moment w kochających ramionach Matki… Iluż ludzi nie może odnaleźć i godnie pochować ciał swoich bliskich?

Maryjo, Matko Bolesna, przyjmij w Swoje ramiona ciała Twoich synów i córek!

Módlmy się za wszystkich poległych w tej wojnie.

Ojcze nasz…

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

Panie, Ciało Twoje spoczęło w cudzym grobie. Pochowano Cię w pośpiechu, a potem postawiono tam straże. Ciała poległych w tej wojnie grzebane są we wspólnych grobach, w pośpiechu i pod ostrzałem. Ziemia ukraińska stała się cmentarzem…

Panie, po trzech dniach Twój grób pozostał pusty!  Ty Zmartwychwstałeś!!! Wierzymy w Twoje zwycięstwo!

Módlmy się o sprawiedliwy POKÓJ, który od Ciebie pochodzi i Twoim jest Darem.

Ojcze nasz…