Drodzy Przyjaciele Misji Salezjańskich!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na zadane pytanie w poprzednim numerze czasopisma dotyczące obniżenia kosztów związanych z wysyłaniem listów. Odpowiedzi było naprawdę dużo. To tylko potwierdza, że wspólnie tworzymy to misyjne dzieło.

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi podjęliśmy decyzję o tym, żeby obniżyć ilość wysyłanych listów. Księgowość Ośrodka będzie przygotowywała roczne potwierdzenie wpłat na potrzeby rozliczeń podatkowych, tak jak to czyni do tej pory, nie będzie natomiast listów z potwierdzeniem po każdorazowej wpłacie. To znacząco obniży nam koszty obsługi poczty. Księgowość udziela również wszelkich informacji telefonicznie.

Pragnę poinformować, że pracujemy nad nową bazą danych, która da nam możliwość wysyłania sms-ów z potwierdzeniem wpłat. Otrzymają je te osoby, które poproszą nas o taką możliwość, udostępniając oczywiście numer telefonu. Osoby, które wyrażają chęć korespondencji elektronicznej też będą mogły komunikować się z nami w ten sposób. Coraz więcej osób prosi również o czasopismo w formie elektronicznej wysyłanej mailem w formacie PDF. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i współodpowiedzialne prowadzenie naszego dzieła.

W maju będziemy uczestniczyć w nabożeństwach majowych i śpiewać Litanię Loretańską. Powierzajmy Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych sprawę misji salezjańskich w świecie. Cześć oddawana Maryi przez księdza Bosko wynikała z jego przeświadczenia o szczególnej opiece Matki Bożej nad nim i nad jego dziełami. W Pamiętnikach Biograficznych możemy przeczytać jego słowa: „Maryja była zawsze moją przewodniczką” (MB V 155); „Maryja jest założycielką i na zawsze pozostanie podporą naszych dzieł” ( V II 334)… Niech Wspomożycielka Wiernych, której uroczystość będziemy obchodzili 24 maja, wspiera nas wszystkich w budowaniu misyjnego dzieła salezjańskiego i w naszym codziennym byciu uczniami-misjonarzami Jej Syna. Szczęść Boże!

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie