Na placówce misyjnej bardzo ważne jest wspólne planowanie i podejmowanie działań. Każdy projekt musi być dobrze przemyślany i przedyskutowany ze wspólnotą oraz lokalnymi ludźmi. Oni muszą wypowiedzieć się, czy dana inicjatywa jest potrzebna, zgodzić się na jej realizację, opracować plan i koszty. Gdy misjonarz sam zajmuje się projektami, to często po jego wyjeździe nikt nie dba o kontynuowanie i dbanie o daną inicjatywę. Współbracia czy ludzie świeccy muszą czuć, że to, co dzieje się na placówce misyjnej jest ich wspólnym dziełem.
Zachęcamy do wysłuchania kolejnego odcinka o Mądrym pomaganiu, które przygotowaliśmy razem z ks. Piotrem Wojnarowskim.