Bardzo polecamy ostatni odcinek Ziarna!
Dzieci robią krótką inscenizację o młodym Janie Bosko
i łączą się internetowo z br. Sebastianem (Meksyk), ks. Pawłem (Bangladesz) i Olą (Zambia).
Ziarno_Makululu_01.2021_SOM-1