Pomoc dla biednych mieszkańców w Afryce nie zawsze będzie przychodziła z zagranicy. Trzeba środków finansowych i możliwości poszukiwać też na miejscu. Wspierać lokalne firmy i gospodarkę, pokazywać możliwości i motywować.
W trzeciej części „Rozwój oparty na lokalnych zasobach” ks. Piotr Wojnarowski wyjaśnia, dlaczego ważne jest budowanie w ludziach odpowiedzialności za przyszłość.

.