Wakacje to czas, w którym siłą rzeczy nie prowadzimy animacji misyjnej w szkołach. Jest jednak wiele innych miejsc i wydarzeń, podczas których możemy mówić o misjach, które zmieniły nasz życie. Teraz pragniemy opowiadać o tym co widzieliśmy i co słyszeliśmy. Uczestniczymy w pielgrzymkach, obozach harcerskich, festynach.

DZIECI DLA MISJI, MISJE DLA DZIECI

Zaczęliśmy 1 czerwca. Tego dnia wzięliśmy udział w Stacji Dziecięcej I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej połączonej z XII Ogólnopolskim Festynem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Idźcie i głoście”. Razem z księdzem Markiem i panem Sanzą – przyjacielem z Demokratycznej Republiki Konga, czekaliśmy na dzieci i ich rodziców w alejce misyjnej. Każdy mógł podejść, przymierzyć stroje z różnych zakątków świata, porozmawiać, zadać pytania. Zainteresowanie misjami było duże. Festyn miał przybliżyć uczniom sytuację ich rówieśników w krajach misyjnych. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył biskup Jerzy Mazur.

ETIOPIA W BORACH TUCHOLSKICH

12 sierpnia razem z księdzem Tomaszem odwiedziliśmy obóz harcerski w lesie nieopodal Chojnic. Spotkanie z młodzieżą było pełne energii i radości. Sam obóz zrobił na nas wielkie wrażenie – poszczególne drużyny w bardzo pomysłowy sposób skonstruowały i urządziły swoje miejsca do spania. Od razu było widać, że nie mieliby problemu z przystosowaniem się do misyjnych warunków. Harcerze wzięli udział w grze terenowej pod tytułem: „Wolontariusz w Etiopii”. Musieli poradzić sobie z noszeniem wody ze studni, obliczaniem etiopskiego czasu, rozpoznawaniem plemion i rozszyfrowaniem hasła zapisanego etiopskim alfabetem w języku amharskim. Młodzież poważnie podeszła do zadania i wszystkim grupom udało się ukończyć drogę w wyznaczonym czasie. Gratulujemy!

Po południu był czas na chwile refleksji. Harcerze zgromadzili się na polanie, ołtarz przygotowany był pod gołym niebem. Uwielbiali Pana Boga śpiewem i przygotowali się do Mszy Świętej poprzez rachunek sumienia. Wielu skorzystało z obecności księdza i przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania.  Sama Msza Święta odbyła się w deszczu. Ołtarz w środku lasu, prowizoryczny daszek z brezentu i harcerze w mundurach, którzy wytrwale czuwali ze ściągniętymi na znak szacunku czapkami. Ten widok bardzo przypominał obrazy z misji, gdzie Msze Święte często odbywają się bez przepychu, w prostych, skromnych warunkach.

MISJE W DRODZE

17 sierpnia nasza grupa misyjna wzięła udział w Międzynarodowej Pielgrzymce Pieszej Suwałki ­- Wilno. Dzieliliśmy się swoim doświadczeniem z misji. Opowiadaliśmy o krajach misyjnych, przygotowaniu do wyjazdu, pracy, trudnościach, radościach i cudach. Nie zabrakło radosnych i twórczych momentów. Uczyliśmy pielgrzymów piosenek w językach, których nauczyliśmy się w kraju misyjnym. Wspólnie z niektórymi grupami odmówiliśmy, również w innych językach, część różańca. Nie zabrakło pytań od pielgrzymów, zainteresowanych kulturą, jedzeniem i ewangelizacją krajów misyjnych.

ANIMACJA TRWA

To nie koniec. Nasza misja trwa, teraz tutaj w Polsce. W dniach 8-9 sierpnia będzie można nas spotkać na Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej. Będziemy dzielić się misyjnym świadectwem. Jeśli chciałbyś zaprosić nas do siebie, na misyjne rozmowy, opowieści i wrażenia zapraszamy na stronę internetową animacji misyjnych. Zadzwoń, napisz – chętnie przyjedziemy.

Zobacz zdjęcia z animacji