Pragniemy poprzez modlitwę podziękować za Waszą pomoc! Już prawie 8 000 osób pomaga w ramach programu Adopcja na Odległość. To dzięki Waszemu wsparciu finansowemu, dzieci i młodzież mają zapewnioną lepszą przyszłość. Otrzymują edukację, wychowanie i jedzenie. Obecnie program Adopcji na Odległość obejmuje opieką ponad 11 tysięcy dzieci i młodzieży na 47 placówkach misyjnych na całym świecie.

Jedna z osób, która regularnie wspiera edukację dzieci z krajów misyjnych, napisała do nas o owocach swojej dobroczynności: “Każdy z nas ma jakąś misję do spełnienia. Jeśli jedną z nich jest pomoc w ramach Adopcji na Odległość, to warto pamiętać, że to dzieło nie tylko zmienia życie dzieci na lepsze, ale zmienia też życie wspierających je rodzin. Okazane dobro powraca do nas z podwojoną siłą”. Warto dzielić się tym, co mamy z potrzebującymi. Dziękujemy za Waszą postawę i pomoc!

Módlmy się o potrzebne łaski dla osób, które pomagają dzieciom i młodzieży w ramach programu Adopcja na Odległość. Niech Maryja Wspomożycielka Wiernych otacza Was swoją opieką.