Wczoraj po południu, 9 grudnia na krótki wolontariat misyjny do Zambii wyleciał Witek Garbacki.

Tego samego dnia, podczas Mszy św. otrzymał on krzyż misyjny z rąk ks. Jacka Zdzieborskiego, a na zakończenie Eucharystii specjalne błogosławieństwo.

Wolontariusz będzie pracował na placówce misyjnej w Bauleni. Jest to jedna z biedniejszych dzielnic Lusaki. Salezjanie, oprócz pracy duszpasterskiej prowadzą tutaj centrum formacyjne, spotkania dla młodzieży w różnym wieku oraz kursy zawodowe. Razem z osobami świeckimi wspólnota zaangażowana jest w pracę z dziećmi ulicy – w ramach organizacji „Home Based Care” pomagają najbardziej potrzebującym w ich edukacji oraz wspierają najbiedniejsze rodziny. Na terenie placówki funkcjonuje również oratorium. Z racji swojego doświadczenia zawodowego, Witek będzie pracował m.in. w ośrodku dla osób niepełnosprawnych podczas swojego wolontariatu.

Prosimy o modlitwę za Witka, o wrażliwość, odwagę i siły do pracy misyjnej z dziećmi i młodzieżą! Aby był to również dla niego owocny czas w życiu duchowym. Polecajmy go Wspomożycielce Wiernych!