Drodzy Przyjaciele Misji Salezjańskich,

Okres, w którym się spotykamy za pośrednictwem niniejszego numeru czasopisma – Adwent i Boże Narodzenie – to czas, kiedy pochylamy się nad tajemnicą życia. Podczas Pasterki usłyszymy Dobrą Nowinę: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11).

Każde życie ma swój początek. Jezus też był zarodkiem, embrionem, płodem – stał się człowiekiem, aby obdarzyć nas pełnią człowieczeństwa, abyśmy życie mieli w obfitości (por. J 10,10). Życie ludzkie jest święte. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na życie wieczne. „…każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej” (Evangelium Vitae 2).

Ewangelia Życia, którą Jezus przyniósł na ziemię, jest dla nas źródłem nadziei. Kościół stoi na straży godności ludzkiego życia, które jest Bożym darem.

Prowadzona przez nas działalność misyjna w ciągu całego kończącego się roku wpisuje się w to zadanie Kościoła. Wspierając misje poprawiamy byt ubogich i potrzebujących ludzi na całym świecie. Głosimy im Ewangelię Życia odbudowując domy, kościoły, zapewniając edukację chrześcijańską oraz pomoc medyczną i żywnościową. Rękami misjonarzy i wolontariuszy niesiemy pomoc nie stawiając zbędnych pytań. Bo Bóg stał się człowiekiem.

Drodzy Darczyńcy, to jest możliwe dzięki Wam! Mimo napotykanych trudności nie przestajemy czynić dobra. W kaplicy naszego ośrodka płynie nieustanna modlitwa dziękczynienia za wszystkich Ofiarodawców, którzy swoim wkładem duchowym i materialnym tworzą Misyjną Rodzinę Salezjańską.

Niech Boży Syn, który dla nas stał się Człowiekiem – tak małym, ubogim i odrzuconym – nieustannie uwrażliwia nasze serca, abyśmy potrafili odnajdywać Go w drugim człowieku. Abyśmy byli otwarci na życie i szanowali się wzajemnie. Bo jeśli pozwolimy, aby Bóg pokochał innych ludzi przez nas – wtedy przeżyjemy prawdziwe Boże Narodzenie.

 

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie