Trwa zbiórka na pomoc dla 100 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujumburze, stolicy Burundi. Chcemy pomóc najbardziej potrzebującym i najbiedniejszym uczniom, którzy bez wsparcia mogą nie dokończyć edukacji w szkole średniej. Do zakończenia Projektu 593 brakuje 3 376 złotych. Uczniowie potrzebują mundurków, przyborów szkolnych i jedzenia.

Niewielu młodych ludzi chodzi do szkoły średniej. Powody są różne. Niektórzy pochodzą z ubogich rodzin, których nie stać na opłacenie zeszytów, mundurków szkolnych. Inni żyją w skrajnym ubóstwie do tego stopnia, że nie mają wystarczającej ilości jedzenia w domu. Oznacza to, że jedzą jeden raz dziennie i ten jeden posiłek musi im wystarczyć do przeżycia. Dlatego wolą wyjść na ulicę i zostać żebrakami. Obecnie niektórzy są zniechęceni sytuacją bezrobocia i rezygnują ze studiów. Stracili nadzieję na lepszą przyszłość – wyjaśnia ks. Ferdinand Ntunzwenimana.

Ksiądz Ferdinand chce pomóc młodym ludziom zrealizować marzenie o ukończeniu szkoły i znalezieniu pracy. Edukacja w Burundi jest na bardzo niskim poziomie. Sam system ucierpiał z powodów niepokojów politycznych, wojny domowej między grupami Tutsi i Hutu oraz wewnętrznymi konfliktami. W kraju, szczególnie na obszarach wiejskich i biednych brakuje nauczycieli. Obecnie wskaźnik alfabetyzacji w Burundi wynosi nieco poniżej 60%. Edukacja jest obowiązkowa przez sześć lat, w wieku od 7 do 13 lat. Rząd stara się pokryć koszty edukacji do szóstej klasy.

Czesne w prywatnych szkołach średnich i technicznych jest wysokie, ale to tutaj młodzi ludzi mogą zdobyć zawód. Ze względu na maszyny i materiały prowadzenie szkół technicznych jest kosztowniejsze, ale jej ukończenie daje więcej możliwości.

Pogoń za marzeniami

Bujumbura to stolica Burundi. To tutaj przyjeżdżają młodzi ludzie w poszukiwaniu lepszego życia. Przede wszystkim pracy. Niestety rzeczywistość jest bardzo trudna. Wyjaśnia to ks. Ferdinand:  Ludzie mieszkający na wsi marzą o przyjeździe do stolicy. Dlatego liczba ludności jest duża, z tym że jedni mają pracę, a inni nie. Stolica jest miejscem, w którym występuje najwyższy wskaźnik bezrobocia. Wśród bezrobotnych większość stanowi młodzież. Istnieje również bardzo niewiele możliwości znalezienia pracy. Niemniej jednak młodzi ludzie nie mają kapitału na rozpoczęcie działalności na własny rachunek.

W czasach pandemii w kraju sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Gospodarka i system opieki zdrowotnej są bardzo słabe. Dodatkowo w maju obyły się wybory prezydenckie, które były przyczyną nieporozumień i napięć. Wybory wygrał kandydat partii rządzącej, Evariste Ndayishimiyem, który zdobył 68,72% głosów.

Nowy prezydent rozpoczął kampanię przeciwko Covid-19. W takiej sytuacji funkcjonowały szkoły. Jedyne zalecane środki to mycie rąk. Podjęto kolejne decyzje i noszenie masek stało się powszechne. Otwarto centra, w których można bezpłatnie zrobić test na Covid-19. Potwierdzone zostały pozytywne wyniki testów i zachorowania.

Jakie działania profilaktyczne zostały podjęte w naszej szkole? Obowiązkowe jest mycie rąk wszystkich osób przychodzących do ośrodka: uczniów, nauczycieli, gości… Nie jest łatwo żyć dalej, bo życie staje się coraz trudniejsze. Niewiele rzeczy jest importowanych, a ludzie odczuwają tego konsekwencje.

Wspieraj PROJEKT 593!

tłum. listu M.O.
oprac. M.T.

Źródła:
Ks. Ferdinand Ntunzwenimana
expat-quotes.com