W dniach 5-9 marca odbyło się Spotkanie koordynatorów Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (SWM) w Rzymie. Jak mówią przedstawiciele, miało ono kluczowe znaczenie dla zwiększenia naszego zaangażowania w posługę misyjną i zaangażowanie społeczne.

 

Spotkanie to, zorganizowane wspólnie przez sektory misji i duszpasterstwa młodzieży, miało na celu pogłębienie zrozumienia wolontariatu w znaczeniu partnerstwa i  skutecznej pracy misyjnej.

Powstał pomysł stworzenia wspólnej bazy placówek misyjnych, dla ułatwienia współpracy pomiędzy chętnymi na wyjazd wolontariuszami, a misjonarzami, którzy znając swoje miejsca pracy są w stanie określić odpowiednio potrzeby, na które trzeba odpowiedzieć. „Wykorzystując moc technologii, dążymy do zacieśnienia współpracy, ułatwienia możliwości mentoringu i wzmocnienia poczucia wspólnoty wśród salezjańskich wolontariuszy i organizacji na całym świecie.”

 

Spotkanie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego stworzyło solidny fundament pod dalsze poszukiwania i rozwój naszych inicjatyw wolontariackich. „Było wielkim sukcesem, sprzyjającym głębokiemu zaangażowaniu, refleksji i współpracy między uczestnikami.”

Jak mówią organizatorzy: „Wytyczając kierunek, jesteśmy przekonani, że duch posługi misyjnej i zaangażowania wspólnotowego będzie nadal rozkwitał w naszym zgromadzeniu salezjańskim. Dziękujemy za nieustające wsparcie i zaangażowanie w nasze inicjatywy SWM.”