S. Anna Łukasińska pochodzi z Bolkowa w województwie dolnośląskim.
Jej krajem misyjnym jest Kuba. Prowadzi katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
formacje dla studentów medycyny i spotkania w grupie młodzieżowej.
Prowadzi również oratorium dla dzieci ulicy.

W wywiadzie opowiada o trudnej kubańskiej rzeczywistości, w której odczuwa działanie
Pana Boga oraz prosi o modlitwę za siebie i kubańską młodzież.