S. Anna Kużdżał pierwsze śluby zakonne złożyła 5 sierpnia 1988 roku w Pogrzebieniu,
a śluby wieczyste 18 września 1994 roku w Sokołowie Podlaskim.
Misje od lat były jej pragnieniem, już w dzieciństwie chciała wyjechać do Afryki,
żeby głosić Ewangelię i pomagać innym.
Z Polski wyjechała w 1998 roku, jednak jej przeznaczeniem był Wschód.
Pracowała na Białorusi, Ukrainie i w Gruzji.

W udzielonym wywiadzie opowiada o misyjnych marzeniach i cudach, a także o codziennej pracy.
Pod koniec zwraca się do Was.