Ks. Zdzisław Książek od 44 lat pracuje na misjach w Paragwaju.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 roku. Całe kapłańskie życie poświęca na pracę wśród
Indian Guarani. Swoją wiarę pokazuje przede wszystkim czynem. O Bogu opowiada
w sposób prosty i dostrzega Jego w każdym człowieku, szczególnie w opuszczonym i zepchniętym na margines.

W udzielonym wywiadzie opowiada o swojej misji i pracy, tradycjach i życiu Indian.
Zachęcamy do wysłuchania.