Powrót z misji krótkoterminowej na Madagaskarze

13 września 2016 roku z misji krótkoterminowej wróciła Joanna Piotrowska i Marta Wiśniewska, wolontariuszki Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Wolontariuszki pracowały z dziećmi i młodzieżą w Manazary na Madagaskarze. Siostry salezjanki prowadzą tam przedszkole, szkołę podstawową, średnią i zawodową oraz oratorium.

Joanna Piotrowska pochodzi z Lasotek. Rok temu pracowała na misji krótkoterminowej w Dilla, w Etiopii.

Marta Wiśniewska ma 22 lat i pochodzi z Warszawy. Rok temu pracowała na misji krótkoterminowej w Dilla, w Etiopii. Studiuje Turystykę Krajów Biblijnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.