Ksiądz Piotr Wojnarowski pracuje w Sierra Leone
pomagając dzieciom w sytuacji ulicy.
Don Bosco Fambul zapewnia im dach nad głową,
pożywienie, terapię, opiekę zdrowotną i możliwość nauki.

.

.

W Wielkim Poście organizujemy wspólnie akcję pomocową dla chłopców ze Sierra Leone.
Posłuchaj i obejrzyj!