14 kwietnia 2021 w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania osób i instytucji zasłużonych dla misyjnego dzieła Kościoła. Dzielimy się tą radością, ponieważ także Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie został wyróżniony i otrzymał Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”.

.

.
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wyraża nam wdzięczność i uznanie za wieloletnie modlitewne i materialne wsparcie misjonarzy i wolontariuszy misyjnych, animację i formację misyjną wolontariuszy, promocję dzieła misyjnego w Polsce oraz wydawanie czasopisma „Misje Salezjańskie”.
.
Nagroda pięknie wpisuje się w tegoroczne obchody Jubileuszu 40-lecia działalności naszego Ośrodka. Dedykujemy ją wszystkim, którzy przez te wszystkie lata angażowali się w naszą działalność i tworzą Misyjną Rodzinę Salezjańską. Wdzięczną pamięcią obejmujemy misjonarzy i misjonarki, wolontariuszy misyjnych, pracowników i współpracowników, darczyńców duchowych i materialnych oraz wszystkich sympatyków misyjnego dzieła Księdza Bosko.
 .
Serdeczne podziękowanie kierujemy także w stronę Kapituły Medalu (misje.pl) za docenienie i uhonorowanie naszej działalności. Niech będzie to dla nas zachęta do pozostawania wrażliwymi na nowe wyzwania misyjne przez kolejne 40 lat i dłużej.
.
opr. ks. J. Z.