Październik to szczególny czas dla misjonarek, misjonarzy i wszystkich osób związanych ze światem misji. Obchodzony wtedy w kościele Tydzień Misyjny zachęca nas do poznawania jeszcze bliżej pracy i  codzienności ludzi posłanych do głoszenia Ewangelii za granicami kraju, a także przypomina nam o naszym powołaniu do bycia misjonarzem.

Ks. Marek Kowalski, były misjonarz w Zambii, razem z panem Sanzą, który pochodzi z DR Konga i wolontariuszami opowiadali o misjach w parafiach, przedszkolach i szkołach. Pierwsza października animacja misyjna odbyła się w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Starych Jabłonkach.

W przedszkolu sióstr salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Warszawie ks. Marek, Kamila Magdalińska i Kasia Kamińska opowiadali o Zambii, a pan Sanza o DR Kongu. W Niedzielę Misyjną ks. Marek głosił kazania podczas wszystkich Mszy świętych w parafii Świętego Dominika Savio w Ostródzie. Towarzyszył mu pan Sanza, który pokazał taneczne kroki tańca liturgicznego oraz Patrycja Dyda, która pracowała w Malawi i Sierra Leone oraz Małgorzata Wos, która była na wolontariacie długoterminowym w Kazachstanie.

W Tygodniu Misyjnym udało się odwiedzić dwie placówki w Warszawie: Przedszkole Sióstr Służebniczek i Technikum ekonomiczne nr 8. Podczas lekcji uczniowie poznali zambijską i kongijską kulturę, zwyczaje i historię, a dodatkowo Anna Poliszkiewicz opowiedziała o Ugandzie i pracy w domu dla chłopców ulicy w Namugongo. W ostatnią niedzielę października kazania misyjne usłyszeli parafianie w Czaplinku. Jednak to nie koniec. Już w listopadzie odbyły się kolejne spotkania o tematyce misyjnej. Tym razem w parafii i szkole w Rumi.

Jesteś zainteresowany zorganizowaniem animacji misyjnej w parafii, wspólnocie, festynie, kolonii, szkole czy uniwersytecie? Skontaktuj się z ks. Markiem: 691 818 901, muzeum@misjesalezjanie.pl.