15 maja do Polski na urlop przyjechał ks. Krzysztof Rychcik i ks. Leszek Aksamit.

Ks. Krzysztof przez 6 lat pełnił funkcję przełożonego inspektorii zambijskiej, odpowiadając tym samym za rozwój placówek i pracę salezjanów w czterech krajach: Zambii, Malawi, Zimbabwe oraz Namibii. Swoją pracę misyjną zaczął 37 lat temu w Zambii, skąd po kilku latach wyjechał na studia do Kenii, następnie wrócił by pracować w Zambii i dwa lata RPA. Misjonarz po zakończeniu urlopu w Polsce, rozpocznie pracę w prowincji AFM, która obejmuje trzy kraje: RPA, Lesotho i Eswati.

Ks. Leszek na misjach pracuje od 35 lat, najpierw w Zambii, potem 5 lat w Malawi, a od 2000 roku z powrotem w Zambii. Przez ostatnich 9 lat pełnił funkcję dyrektora wspólnoty w Chingoli. Był również ekonomem prowincjalnym i wikariuszem inspektora. Aktualnie pełni stanowisko administratora, dyrektora aspirantów i inspektorialnego delegata ds. Rodziny Salezjańskiej dla inspektorii ZMB.

 

Misjonarzom życzymy dobrego czasu w Polsce, wytchnienia i zdrowia oraz sił i błogosławieństwa na dalszy czas pracy misyjnej! Niech Wspomożycielka wyprasza wszelkie potrzebne łaski.